گزارش ای بی ام

افزایش حملات به زیرساخت های کنترل صنعتی
فروردین, 1396
باتوجه به گزارش‌ سرویس‌های امنیتی IBM، در سال ۲۰۱۶ تعداد حملات علیه سامانه‌های کنترل صنعتی نسبت به سال قبل، ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه به تعداد حملات جستجوی فراگیر بر روی سامانه‌های کنترلِ نظارتی و کسب داده (SCADA) نسبت داده شده است. به نظر می‌رسد ...