راهکار امنیتی

چهار راه‌حل امنیت سایبری برای سال ۲۰۱۷
فروردین, 1396
سال ۲۱۰۶ سال بزرگی برای اخبار امنیتی بوده ولی این خبرها خیلی دلگرم‌کننده نبوده است. با این حال، رخدادهای امنیتی در این سال درس بزرگی بود و محققان امنیتی باید به این نکات توجه کرده و به سمت سال جدید پیش بروند. بر این اساس، در این گزارش ۴ ...