حملات سایبری

افزایش حملات به زیرساخت های کنترل صنعتی
فروردین, 1396
باتوجه به گزارش‌ سرویس‌های امنیتی IBM، در سال ۲۰۱۶ تعداد حملات علیه سامانه‌های کنترل صنعتی نسبت به سال قبل، ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه به تعداد حملات جستجوی فراگیر بر روی سامانه‌های کنترلِ نظارتی و کسب داده (SCADA) نسبت داده شده است. به نظر می‌رسد ...
دارایی‌های فیزیکی در معرض حملات مجازی
فروردین, 1396
مقدمه کارشناسان امنیت نسبت به خطرات موجود برای زیرساخت‌های حیاتی ملی (CNI) هشدار می‌دهد و تلاش دارند ابزارهایی طراحی کنند که حملات را چند ساعت قبل از آغاز تشخیص دهند. البته، این تهدیدات مختص صنایع حیاتی نیست و شبکه‌های وابسته به آن‌ها را نیز شامل می‌شود. این در حالی ...