حملات زیرساخت برق و انرژی

برق و انرژی پرحمله ترین زیرساخت حیاتی در سال 2017
فروردین, 1397
در نیمه دوم سال 2017 میلادی، نزدیک به 40 درصد همه سامانه های کنترل صنعتی در زیرساخت های انرژی حداقل یک بار توسط بدافزار مورد حمله قرار گرفتند. امنیت سایبری تاسیسات صنعتی همچنان موضوع چالش برانگیزی است که می تواند منجر به پیامدهای جدی و تحت تاثیر قرار دادن ...