تهدیدات واقعی

دارایی‌های فیزیکی در معرض حملات مجازی
فروردین, 1396
مقدمه کارشناسان امنیت نسبت به خطرات موجود برای زیرساخت‌های حیاتی ملی (CNI) هشدار می‌دهد و تلاش دارند ابزارهایی طراحی کنند که حملات را چند ساعت قبل از آغاز تشخیص دهند. البته، این تهدیدات مختص صنایع حیاتی نیست و شبکه‌های وابسته به آن‌ها را نیز شامل می‌شود. این در حالی ...