انگلستان

مقاوم سازی نیروگاه‌های اتمی انگلستان در برابر حملات سایبری
فروردین, 1396
بخش امنیت سایبری در انگلیس، به‌تازگی تلاش گسترده‌ای را برای همکاری با دولت به جهت امن سازی زیرساخت‌های حیاتی انگلستان در برابر حملات سایبری به کار بسته است. سرویس‌های امنیتی انگلستان نیز در گزارشی، به نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای این کشور هشدار داده‌اند تا خود را در برابر حملات ...