امنیت زیرساخت صنعتی اوکراین

تقویت امنیت سایبری زیرساخت صنعتی اوکراین با کمک امریکا
فروردین, 1396
به اعتقاد مقامات آمریکایی، تقویت امنیت سایبری اوکراین، نیازمند تغییر تجهیزات قدیمی دوران شوروی سابق است. به ادعای کارشناسان آمریکایی، بعد از تأثیرگذاری روسیه در انتخابات آمریکا و تنش‌هایی که بعد از آن در روابط دو کشور به وجود آمد، وقت آن رسیده است تا نیروی زمینی آمریکا اقدام ...