آسیب پذیری سامانه های صنعتی

ClearEnergy، باج افزار اسکادای صنعتی
فروردین, 1396
باج افزار کلیرانرژی، سامانه‌های اتوماسیون را در زیرساخت‌های حساس انرژی هدف حمله خود قرار داده است. باج افزار کلیرانرژی (ClearEnergy) شرکت‌های معروف سامانه‌های صنعتی ازجمله اشنایدر، ای.بی.بی و جنرال الکتریک را هدف حمله خود قرار داده است. هدف حمله این باج افزار سامانه‌های صنعتی است که در زیرساخت‌های حیاتی ...