اسناد و مقاله ها

وضعیت امنیت سایبری سامانه های کنترل صنعتی در سال 2018
آبان, 1397
شرکت کسپراسکی گزارشی از وضعیت امنیت سامانه های کنترل صنعتی و زیرساخت های حیاتی ارائه کرده است. برخی از یافته های مهم این گزارش عبارتند از: باوجود اینکه 77 درصد کسب و کارهای صنعتی احتمال وقوع حمله سایبری علیه خود را نزدیک می دادند اما 48 درصد آن ها  ...
زنجیره کشتار مهاجم در سامانه های کنترل صنعتی
اردیبهشت, 1397
زنجیره کشتار مهاجم یکی از مباحث نظامی است که امروزه در حوزه سایبری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اغلب مدافعان امنیتی، از مدل زنجیر کشتار مهاجم برای تحلیل رفتار مهاجمان سایبری در مراحل حمله و شناسایی شیوه ها، فنون و ابزارهای جدید توسعه یافته توسط آن ها بهره ...