گزارش نیم سال دوم کسپراسکی درباره ریسک ها و آسیب پذیری های کنترل صنعتی

آبان, 1397

در گزارش نیم سال دوم شرکت کسپراسکی درباره تهدیدات و مخاطرات امنیت سایبری سامانه های کنترل صنعتی به رویدادهای مهم یک سال اخیر پرداخته شده است. در این گزارش رویدادهای مهمی نظیر آسیب  پذیری های مورد spectre  و meltdown ، گروه هکری Energetic Bear، Cryptominers، حمله به مسیریاب های زیرساخت های حساس، بدافزارهای VPNFilter و تهدیدات یک سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته اند.

براساس این گزارش حملات صورت گرفته بر رایانه های صنعتی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 3.5 در رشد داشته است.

 

همچنین آمار منتشر شده از بررسی اهداف مورد حمله مهاجمان نشان می دهد ایران جز 10 کشور اول در حملات مهاجمان صنعتی قرار دارد.

نسخه کامل این گزارش را می توانید از اینجا مطالعه و دریافت کنید.

 

 

 

برچسب ها