چرا امنیت سامانه ای کنترل صنعتی مهم است

سامانه های کنترل صنعتی به عنوان ستون فقران و چرخ های دنده های حرکت هر بخش صنعتی و زیرساخت حیاتی کشورها به شمار می آیند. این سامانه ها سرویس هایی را فراهم می کنند که زیربنای جامعه مدرن را تشکیل می دهند. در صورت اختلال یا مورد نفوذ قرارگرفتن این سامانه­ها می­تواند منجر به خسارات و خرابی­های مالی، زیست محیطی و فیزیکی گسترده گردد. امروزه بسیاری از صنایع و زیرساخت هایی که نیازهای اساسی انسان ها را برآورده می کنند به فناوری اطلاعات وابسته شده اند. برخی از زیرساخت های اساسی که امروزه از بسترهای الکترونیکی برای اجرای عملیات استفاده می کنند عبارتند از :

  • نفت وگاز
  • صنایع شیمیایی
  • پتروشیمی و پالایشگاه
  • برق و انرژی
  • مواد معدنی
  • فلزات و معادن
  • صنایع کاغذ
  • و غیره.

در حال حاضر 17 زیر ساخت حیاتی برای کشورها شناسایی شده است که در معرض تهدیدات نوظهور حملات سایبری با خرابکاری الکترونیکی قرار دارند