وضعیت امنیت سایبری سامانه های کنترل صنعتی در سال 2018

آبان, 1397

شرکت کسپراسکی گزارشی از وضعیت امنیت سامانه های کنترل صنعتی و زیرساخت های حیاتی ارائه کرده است.

برخی از یافته های مهم این گزارش عبارتند از:

  • باوجود اینکه 77 درصد کسب و کارهای صنعتی احتمال وقوع حمله سایبری علیه خود را نزدیک می دادند اما 48 درصد آن ها  برنامه مقابله با رخداد سایبری ندارند.
  • 31 درصد زیرساخت هی مورد بررسی در سال گذشته حداقل یک یا چند رخداد سایبری را تجربه کرده اند
  • بدافزارهای صنعتی، باج افزارها و خطای انسانی سه تهدید مهم گزارش شده در زیرساخت های صنعتی است.
  • 90 درصد سازمان های صنعتی از شبکه بی سیم برای ارتباطات خود استفاده می کنند
  • 65 درصد سازمان ها معتقدند با گسترش استفاده از IOT در صنعت، مخاطره امنیت سازمان  و کسب و کارشان افزایش می یابد

نسخه کامل این گزارش را می تواند از این آدرس دریافت و مطالعه کنید.

 

برچسب ها