آبان, 1397

شرکت CyberX طی تحقیقی  850 شبکه کنترل صنعتی را در بیش از 6 کشور مورد مطالعه قرار داده و مخاطرات آن را تحلیل کرده است. یافته های اساسی بدست آمده در گزارش مخاطره CyberX شامل موارد زیر هستند:

  • 40 درصد سایت های صنعتی حداقل دارای یک ارتباط با اینترنت هستند
  • در 53 درصد سایت های صنعتی هنوز سیستم عامل هایی نظیر windows Xp وجود دارد
  • در 63 درصد شبکه های صنعتی کلمات عبور در شبکه به صورت متن آشکار و رمزنشده تبادل می شوند
  • 57 درصد شبکه های کنترل صنعتی ضد ویروس استفاده نمی کنند!
  • در 16 درصد شبکه های صنعتی حداقل یک نقطه دسترسی بیسیم(AP) وجود دارد
  • در 84 درصد شبکه های کنترل صنعتی حداقل یک دستگاه قابل کنترل از راه دور وجود دارد

همچنین بر اساس این گزارش مخاطره عمومی شبکه های کنترل صنعتی در سال 2018 میلادی 80 درصد گزارش شده است که برای چهار صنعت صنایع تولیدی، برق و انرژی نفت و گاز و صنایع شیمیایی و دارویی بیشتر مخاطره برآورد شده است.

مخاطرات شبکه های کنترل صنعتی

نسخه کامل این گزارش را می توانید از اینجا دریافت کنید.

 

برچسب ها