آموزش و آگاهی رسانی

آموزش امنیت کنترل صنعتی

آگاهی رسانی و آموزش در حوزه امنیت کنترل صنعتی موجب تقویت کارکنان و ذینفعان سازمان های صنعتی می شود. گروه امنیت سامانه های کنترل صنعتی با آموزش و اطلاع رسانی در حوزه امنیت سایبری، آسیب پذیری ها و تهدیدات کنترل صنعتی کسب و کار شما را در برابر مخاطرات امنیتی رایج این حوزه و سوء مدیریت های احتمالی محافظت می نماید.

به منظور تقویت آگاهی و اطلاع رسانی در حوزه امنیت کنترل صنعتی، گروه ما محورهای زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

  • اخبار امنیتی، آسیب پذیری ها و تهدیدات حوزه کنترل صنعتی: رصد فضای سایبری در حوزه امنیت کنترل صنعتی و اعلان آسیب پذیری ها، تهدیدات و حوادث مرتبط با زیرساخت های حیاتی موجب آگاهی سازی و کمک به آمادگی در برابر تهدیدات پیش رو در این حوزه می شود. انتشار آسیب پذیری و تهدیدات امنیتی کنترل صنعتی همچنین به کارشناسان و مدیران شبکه های صنعتی در به روز رسانی آخرین وصله های نرم افزاری و سازکارهای امنیتی موجود در زیر ساخت تحت نظارت خود برای مقابله با تهدیدات نوظهور کمک می نماید.
  • آموزش امنیت سامانه های کنترل صنعتی: برنامه آموزش امنیت سامانه های کنترل صنعتی به منظور آموزش مهندسان صنعتی ،کارشناسان شبکه و امنیت، راهبر سامانه های کنترل صنعتی برای آشناییی با نگرانی ها و نقاط ضعف کلیدی در ایجاد امنیت برای زیرساخت های حیاتی طراحی و توسعه داده شده است. محتوای این دوره ها براساس نیازهای سازمان می تواند سفارشی و ارائه شود. در حال حاضر محورهای اصلی آموزش های امنیت سامانه های کنترل صنعتی موارد زیر را شامل می شود:
    • آموزش بردارهای حمله، تهدیدات و مخاطرات امنیتی مرتبط با زیر ساخت های کنترل صنعتی و حیاتی
    • شیوه های ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ سامانه و شبکه کنترل صنعتی
    • آموزش استانداردها، بهترین فنون و خط مبنای امنیت برای امنیت سایبری سازمان و سامانه های کنترل صنعتی(مانند NERC CIP، IEC62443، 15408، ISO27001 و غیره)

کارکنان و مدیران فعال در حوزه کنترل صنعتی اغلب با داده حساس سرو کار دارند و با کنترل فرآیندهای حیاتی و سامانه های اتوماسیون صنعتی در تعامل اند. اطمینان از اینکه تمامی پرسنل نسبت به مخاطرات امنیتی مرتبط با وظایف خود شناخت کامل و درک مناسبی دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر برای ایمنی و اطمینان از تداوم عملیات روزانه سازمان شما اساسی است.

یادگیری متمرکز و آگاهی سازی موجب می شود تا کارمندان شما تهدیدات نوظهور دنیای کنونی را بهتر درک کنند. مخاطرات مرتبط با نقض امنیت و افشای اطلاعات برای سامانه های کنترل صنعتی در حال رشد است. تداوم تولید محصول، فقدان یا خرابی دارایی ها، صدمات و آسیب های زیست محیطی پیامدهای بالقوه ای هستند که در صدر اولویت های پیشگیری در هر سازمان صنعتی هستند.